LP/2018/207 Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/300/003485/01268
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573/2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/207
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 30.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)