LP/2018/203 Návrh účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2018 (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. – 16. 11. 2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 11284/2018/SEKPS/27033-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/203
Dátum začiatku MPK: 12.04.2018
Dátum konca MPK: 25.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018