LP/2018/202 Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4569/2018-5.2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/202
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 23.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)