LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/5895-60AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/201
Dátum začiatku MPK: 02.07.2018
Dátum konca MPK: 23.07.2018
Novelizované predpisy: 440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 23.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)