LP/2018/20 Návrh na podpis s výhradou ratifikácie haagskeho Dohovoru o medzinárodnej ochrane dospelých z 13. januára 2000.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00171/2018/81
Podnet: iniciatívny materiál a Odporúčanie Európskeho parlamentu
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/20
Dátum začiatku MPK: 16.01.2018
Dátum konca MPK: 05.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)