LP/2018/195 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 03754/2018/KÚ/OLP-002
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/195
Dátum začiatku MPK: 06.04.2018
Dátum konca MPK: 26.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 06.04.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: