LP/2018/194 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad o podrobnostiach technického, technologického a personálneho vybavenia jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03755/2018/KÚ/OLP-002
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/194
Dátum začiatku MPK: 06.04.2018
Dátum konca MPK: 26.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 06.04.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)