LP/2018/181 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnoty podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 14703/2018-2062-18155
Podnet: § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/181
Dátum začiatku MPK: 03.04.2018
Dátum konca MPK: 23.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 03.04.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)