LP/2018/18 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-365/2017
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: termín nadobudnutia účinnosti opatrenia
Posledná zmena: 22.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/18
Dátum začiatku MPK: 11.01.2018
Dátum konca MPK: 26.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.01.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: