LP/2018/176 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 207/2018-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne pri predkladaní návrhu mimo plánu legislatívnych; termín vyplýva z dátumu nadobudnutia účinnosti novely § 13 ods. 5 zákona č. 504/2003, t. j. 1. mája 2018.
Posledná zmena: 08.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/176
Dátum začiatku MPK: 29.03.2018
Dátum konca MPK: 10.04.2018
Novelizované predpisy: 238/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: