LP/2018/173 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-205-1/2018/OMPV
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/173
Dátum začiatku MPK: 29.03.2018
Dátum konca MPK: 13.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)