LP/2018/172 Riadne predbežné stanovisko k zmenenému návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF\10706\2018-731
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/172
Dátum začiatku MPK: 28.03.2018
Dátum konca MPK: 12.04.2018
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)