LP/2018/168 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38655/2018-130
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nejde o skrátené pripomienkové konanie. Z dôvodu aktuálnej chyby v systéme SLOVLEX bolo možné lehotu siedmych pracovných dní, ktorá platí pre pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov, zvoliť len ako lehotu pre skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 09.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/168
Dátum začiatku MPK: 27.03.2018
Dátum konca MPK: 06.04.2018
Novelizované predpisy: 350/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 06.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)