LP/2018/167 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/010651/2018-264
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/167
Dátum začiatku MPK: 27.03.2018
Dátum konca MPK: 11.04.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)