LP/2018/164 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5006/2018-9.1
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 06.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/164
Dátum začiatku MPK: 26.03.2018
Dátum konca MPK: 05.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)