LP/2018/163 Zákon ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/007329/2018-613
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: -
Posledná zmena: 12.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/163
Dátum začiatku MPK: 23.03.2018
Dátum konca MPK: 04.04.2018
Novelizované predpisy: 747/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

90/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

186/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

39/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

129/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 04.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)