LP/2018/158 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 6566/2018
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/158
Dátum začiatku MPK: 24.09.2018
Dátum konca MPK: 12.10.2018
Novelizované predpisy: 33/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: