LP/2018/157 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 11274/2018-M_OPVA
Podnet: § 69 písm. i) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/157
Dátum začiatku MPK: 19.03.2018
Dátum konca MPK: 10.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.03.2018
Ukončenie štádia: 19.03.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: