LP/2018/154 Aktualizácia Akčného plánu (2018-2019) Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: S04886-2018-OZS
Podnet: v zmysle uznesenia vlády SR č. 671/V zo dňa 09. 12. 2015
bodu B.4.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: termín predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 29.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/154
Dátum začiatku MPK: 16.03.2018
Dátum konca MPK: 22.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)