LP/2018/150 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, prijímaní odporúčaní a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1935/2018/oLG - 1
Podnet: § 6 ods. 6 zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/150
Dátum začiatku MPK: 14.03.2018
Dátum konca MPK: 05.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)