LP/2018/149 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 107. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 8. júna 2018 v Ženeve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10729/2018–M_OPVA
Podnet: Ústava Medzinárodnej organizácie práce
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/149
Dátum začiatku MPK: 14.03.2018
Dátum konca MPK: 27.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)