LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 06565/2018/SRP/26925-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátený postup - 5 pracovných dní z dôvodu potreby urýchlenia procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ
Posledná zmena: 11.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/147
Dátum začiatku MPK: 05.04.2018
Dátum konca MPK: 11.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 11.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)