LP/2018/139 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny.
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S04568-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/139
Dátum začiatku MPK: 07.03.2018
Dátum konca MPK: 27.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)