LP/2018/137 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 005659/2018-OVZI-0032948
Podnet: Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627/2013.
Zodpovedná inštitúcia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/137
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 19.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 19.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)