LP/2018/136 Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 08570/2018/SŽDD/18517-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 478/2016 bod D.3. zo dňa 19. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/136
Dátum ukončenia procesu: 16.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)