LP/2018/135 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-089-221
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/135
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Pred publikovaním materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Šéfredaktor - prideľovanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia edičných činností, Slov-Lex (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia edičných činností)