LP/2018/133 Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10535-51805/2018/KBR
Podnet: Uznesenie BR SR č. 538/2017 zo dňa 17. mája 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/133
Dátum začiatku MPK: 05.03.2018
Dátum konca MPK: 16.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.03.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)