LP/2018/132 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-089-295
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/132
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: