LP/2018/131 Akčný plán rozvoja okresu Gelnica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 133-744/2018/SRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nutnosť splnenia zákonnej lehoty na schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica vládou Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 18.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/131
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 12.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)