LP/2018/130 Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 36491/2018/130
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/130
Dátum začiatku MPK: 21.03.2018
Dátum konca MPK: 12.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)