LP/2018/129 Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S03524 – 2018 – OZEÚ
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23.októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/129
Dátum začiatku MPK: 05.03.2018
Dátum konca MPK: 16.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)