LP/2018/126 Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2016 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 105/2018-100
Podnet: Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu časovej tiesne a potreby vysporiadania Účtovnej závierky za rok 2016
Posledná zmena: 06.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/126
Dátum začiatku MPK: 02.03.2018
Dátum konca MPK: 08.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.03.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)