LP/2018/124 Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-2697/2018-110/3685
Podnet: § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/124
Dátum začiatku MPK: 01.03.2018
Dátum konca MPK: 14.03.2018
Dátum ukončenia procesu: 02.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 01.03.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)