LP/2018/122 Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Medzinárodné právo verejné
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 027054/2018-MEPO-0000662
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 235 z 15. júna 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/122
Dátum začiatku MPK: 08.03.2018
Dátum konca MPK: 21.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)