LP/2018/112 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 032910/2018-OBEP-0019403
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 539/2012 z 10.10.2012
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/112
Dátum začiatku MPK: 22.02.2018
Dátum konca MPK: 07.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)