LP/2018/109 Zákon o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o chrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Trestné právo
Finančné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11064/2017/SVL OVL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/109
Dátum začiatku MPK: 21.02.2018
Dátum konca MPK: 13.03.2018
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

125/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

160/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 13.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)