LP/2018/103 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 9935/2018-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/103
Dátum začiatku MPK: 19.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)