LP/2018/1 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 27039/2017/SŽDD/74436
Podnet: Uznesenie vlády č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál - riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/1
Dátum začiatku MPK: 05.01.2018
Dátum konca MPK: 11.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 12.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.01.2018
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)