LP/2017/973 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 53279/2017/13
Podnet: § 31 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/973
Dátum začiatku MPK: 27.12.2017
Dátum konca MPK: 17.01.2018
Novelizované predpisy: 322/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 06.02.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri MSSR (Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky)