LP/2017/970 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 78/2018-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/970
Dátum začiatku MPK: 27.12.2017
Dátum konca MPK: 17.01.2018
Novelizované predpisy: 75/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: