LP/2017/968 Návrh Rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady EÚ z 22. mája 2017 poverujúce na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o dohode, ktorou sa stanovia podmienky jeho vystúpenia z Európskej únie - Príloha k návrhu Rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady EÚ z 22. mája 2017 poverujúce na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o dohode, ktorou sa stanovia podmienky jeho vystúpenia z Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 073709/2017-OVZI
Podnet: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/968
Dátum začiatku MPK: 23.12.2017
Dátum konca MPK: 09.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.12.2017
Ukončenie štádia: 23.12.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2017
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)