LP/2017/963 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..... 2017, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Zdravotná a liečebná starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S02647-2017-OL
Podnet: Podľa § 28 ods. 1 zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/963
Dátum začiatku MPK: 22.12.2017
Dátum konca MPK: 16.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)