LP/2017/96 Správa zo 77. zasadnutia Výboru pre bývanie a pozemkový manažment (pôvodne Výbor pre ľudské sídla) EHK OSN

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 08120/2017/SBPMR/18968-M
Podnet: v súlade s úlohou B.1 uznesenia vlády SR č. 932/2003
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/96
Dátum začiatku MPK: 22.02.2017
Dátum konca MPK: 07.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 07.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)