LP/2017/953 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizá
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2415/2017/oLG-2
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/953
Dátum začiatku MPK: 20.12.2017
Dátum konca MPK: 12.01.2018
Novelizované predpisy: 247/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)