LP/2017/952 Akčný plán na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-5324/2017-110 / 19 602
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Bod B.1 uznesenia č. 11 zo 7. januára 2015
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/952
Dátum začiatku MPK: 20.12.2017
Dátum konca MPK: 05.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.01.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)