LP/2017/951 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1521/2018/oLG - 4
Podnet: Úloha B.4. uznesenia vlády SR č. 104/17
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/951
Dátum začiatku MPK: 20.12.2017
Dátum konca MPK: 12.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.01.2018
Ukončenie štádia: 08.02.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)