LP/2017/946 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/019902/2017-635
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nelegislatívny všeobecný materiál - riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 28.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/946
Dátum začiatku MPK: 19.12.2017
Dátum konca MPK: 27.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)