LP/2017/945 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe