LP/2017/941 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018059/2017-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: MF/018059/2017-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/941
Dátum začiatku MPK: 19.12.2017
Dátum konca MPK: 11.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 21.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)