LP/2017/940 Návrh na udelenie čestných štátnych titulov v oblasti športu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017/17802:3-30BO
Podnet: § 56 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/940
Dátum začiatku MPK: 20.12.2017
Dátum konca MPK: 05.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)